Vem måste göra en kartläggning?

Organisationer som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Eller…

Myndigheter som utövar tillsyn exempelvis Miljöförvaltningen kan ge föreläggande om att utföra en mer eller mindre omfattande kartläggning.

Läs mer på Energimyndigheternas hemsida

Vad ska energikartläggningen innehålla?

Energikartläggningen ska ge en representativ bild av företagets totala energianvändning och leda till att möjliga åtgärder för energieffektivisering identifieras. Vad som är en representativ bild skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet som kartläggs.

Vem kan genomföra energikartläggningen?

Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem samt person eller personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs så kan dessa personer genomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant system ska företaget anlita en certifierad energikartläggare.

Vad kan vi göra?

Eklund & Eklund har certifierade experter inom en mängd områden och kan hjälpa er med Energikartläggningar och Energiplaner.

  • Energi
  • Ventilation
  • Tryckluft
  • VVS
  • Stödprocesser
  • Produktionsprocesser

 

Senaste inläggen

Bärande konstruktion

Bärande konstruktion

Den här typen av konstruktioner stöter vi på ibland och det är med viss lättnad vi inte är här på en traditionell besiktning.

Ventilation är underskattat!

Ventilation är underskattat!

Vad behöver man för att få ventilation? En fläkt, lite ström och lite silvertejp eller motsvarande! 🙂

Fukt är ofta ett problem på sydligare breddgrader

Fukt är ofta ett problem på sydligare breddgrader

Byggtekniken i länder runt Medelhavet i kombination med byggnadsteknik som för tankarna till sent 70-tal, gör att de flesta hus har mer eller mindre fuktproblem.