Bärande konstruktion

Bärande konstruktion

Den här typen av konstruktioner stöter vi på ibland och det är med viss lättnad vi inte är här på en traditionell besiktning.