Fukt är ofta ett problem på sydligare breddgrader

Fukt är ofta ett problem på sydligare breddgrader

Byggtekniken i länder runt Medelhavet i kombination med byggnadsteknik som för tankarna till sent 70-tal, gör att de flesta hus har mer eller mindre fuktproblem.