GDPR

General Data Protection Regulation* (GDPR) är en EU-förordning som träder i kraft i maj 2018 som en tvingande lag. GDPR ersätter nuvarande nationell lagstiftning på området (t ex Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige).

“14 energy Eklund & Eklund ” behandlar personuppgifter som vi erhåller från våra kunder för att kunna fullfölja olika typer av tjänster som är kopplat till lagliga krav eller förordningar från exempelvis Boverket eller jordabalken. I de flesta fall inbegriper detta avsändaruppgifter och mottagaruppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-postadress). Behandlingen av dessa personuppgifter sker såväl fysiskt vid våra besök samt elektroniskt i våra IT-system.

Vad gäller lagring av personuppgifter så sparas dessa endast så länge “Eklund & Eklund” har en laglig skyldighet att spara uppgifterna. Normalt sett inbegriper denna lagringstid reklamationstiden för den aktuella tjänsten.

Du som kund har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Vi är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

“Eklund & Eklund” anlitar externa underleverantörer och samarbetspartners för att utföra uppgifter för “Eklund & Eklund” räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att underleverantörerna, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till personuppgifter som “Eklund & Eklund” behandlar. Bolag som hanterar personuppgifter för “Eklund & Eklund” räkning får alltid underteckna avtal med “Eklund & Eklund” för att vi ska kunna säkerställa en laglig överföring och en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra personuppgiftsbiträden.

Har du som privatperson ytterligare frågor om “Eklund & Eklund” GDPR-program går det bra att kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: info@energiklart.se. Är du företagskund vänligen kontakta “Eklund & Eklund” kundtjänst eller ansvarig säljare.