Kostnad per kWh

Priserna för energi pendlar på daglig basis och SCB har ett eftersläpat värde som vi använder och som har visat sig vara nära verkligheten ute på fältet. Dessa är de priser som vi använder för en standardvilla. Variationer finns naturligtvis och om förbrukningen är mer än 50 000 kWh brukar vi använda validerade underlag för att göra så rättvisande beräkningar som möjligt.

Energislag
El
Fjärrvärme
Gas
Olja
Pellets/briketter
Ved
Pris per kWh
1,36
0,85
1,10
1,40
0,65
0,38