NYBYGGNATION

För nybyggda byggnader (ex BRF eller villa) ska energideklarationen vara upprättad innan byggnaden tas i bruk.

Om någon uppför en byggnad är man skyldig att energideklarera byggnaden inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk.

Om byggnaden säljs inom tvåårsgränsen är han skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten.

Om byggentreprenören köper mark och bygger färdigt byggnaden och därefter säljer den är man skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten. I detta fall deklareras byggnaden vid försäljning och energideklarationen gäller i tio år. Det blir därför inte aktuellt med en energideklaration efter två år.