ENERGIBALANSBERÄKNING

En energibalansberäkning krävs vid nybyggnation och om- och tillbyggnad för att säkerställa att en byggnads energianvändning uppfyller Boverkets Byggregler. Det är en teoretisk beräkning som simulerar en byggnads energianvändning då den är färdigställd.

Kostnaden är från 1 900 kr plus moms och uppåt beroende på storlek, komplexitet och vilket underlag som lämnas. Leverans sker senast 10 arbetsdagar efter att all data kommit oss tillhanda.

Förberedelser inför energibalansberäkning

Nivå 1 – De uppgifter och den information vi behöver för att kunna göra en energibalansberäkning är:

 • U-medelvärde samt omslutande area
 • U- och g-värde (solenergitransmittans) på fönster/dörrar, antal kvadrat och i vilka väderstreck
 • En enklare ritning och väderstreck (kan vara fotografier)

Nivå 2 – om inte ovan uppgifter finns:

 • Arean på betongplatta mot mark, samt U-värde
 • Arean på bjälklaget mot “vinden” (kallt utrymme) eller motsvarande, samt U-värde
 • Arean på alla väggytor mot fri luft i samtliga väderstreck, exkl fönster och dörrar, samt U-värde
 • Arean på alla dörrar, i samtliga väderstreck, samt U-värde
 • Arean på alla fönster, i samtliga väderstreck, samt U- och g-värde
 • Exteriör ritning i alla väderstreck

Nivå 3 – om inte ovan uppgifter finns:

 • Konstruktionsritningar som vi kan skriva ut i skalenligt format för att mäta area – gärna i DWG- eller PDF
 • Snitt på ritningarna eller beskrivningar med mm-mått så att vi kan se konstruktion på ovan nämnda areor för att beräkna U-värde

Vi behöver även följande uppgifter:

 • Adress på objektet (för gradtimmar).
 • Fastighetsbeteckning (om det finns).
 • Ägares namn samt person eller organisationsnummer
 • Fakturaadress, e-postadress, samt mobilnummer till fakturamottagare.
 • Uppgifter om vilken typ av värmekälla samt uppvärmningssystem man avser att ha
 • Värmepump/panna modell och fabrikat
 • (SCOP-värde för uppvärmning och varmvatten)
 • Ventilationslösning, fabrikat och modell
 • Enklare ritning för att se byggnadens utformning
 • Lösning för eventuell kyla

Nivå 4 – Om byggnaden är något annat än en standardvilla så vänligen kontakta oss, exempelvis om det är en byggnad

 • med kommersiell verksamhet
 • som benämns soutteräng
 • med kupor eller andra utstickande konstruktionsdetaljer
 • med källare
 • med väggar eller motsvarande mot delvis uppvärmda utrymmen (ex en kontordel som vetter mot ett kallager)
 • med särskilda installationer exempelvis solceller eller solpaneler

När vi väl har alla uppgifter gör vi omfattande beräkningar på alla material i huset och i slutändan får vi fram ett teoretiskt värde på den förväntade energiförbrukningen.

Prisnivåer exklusive moms

 • Nivå 1 – 1 900 kr
 • Nivå 2 – 3 900 kr
 • Nivå 3 – 7 700 kr
 • Nivå 4 – vänligen kontakta oss så har vi en dialog vad som behöver göras, vad ni kan förvänta er av oss, och vad vi kräver, och kostnaderna för olika moment
 • Övertid/tidspress – önskas beräkningarna inom 48 timmar tillkommer en kostnad på 2 000 kr