ENERGIDEKLARATION – ANNAN FASTIGHET

Med annan fastighet menas fastigheter som inte klassas som “egna hem”. Några exempel kan vara:

 • Bostadsrättsförening
 • Hyreshus
 • Kommersiell fastighet
 • Hotell

En energideklaration för ett lite större objekt skiljer sig åt på många punkter.
Priset brukar börja från 3500 + moms och uppåt. Vissa objekt är mycket komplicerade medan en vanlig BRF med 12 lägenheter är förhållandevis enkelt att utföra.

Information som måste tas fram för att lämna offert är;

 • Byggnadens fastighetsbeteckning
 • Antal lägenheter eller annan beskrivning på objektet exempelvis att det är två plan med kontor i ena delen och verkstad i andra delen
 • Antal kvadratmeter på exempelvis lägenheternas totala yta, gemensamhetsutrymmen, källare, garage, andra uppvärmda ytor

Priset påverkas både upp och ner beroende på antal lgh, antal hus, antal fastighetsbeteckningar, hur mycket data vi får presenterat (exempelvis fördyrar det mycket om vi inte kan få fram ytorna på respektive verksamhet)

Information som måste tas fram tills vi kommer är;

 • Byggnadens ägare namn o personnummer
 • E-post dit vi kan skicka faktura, rapport och deklaration
 • Fastighetsbeteckning
 • Senaste fakturan samt årskostnaden av er energiförbrukning för verksamhetsel
 • Senaste fakturan samt årskostnaden av er energiförbrukning för fastighetsel
 • Senaste fakturan samt årskostnaden av er energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten (fjärrvärme/gas/olja etc.)
 • Har ni pool, krypgrundsavfuktare eller andra större energiförbrukare önskar vi se varje månads förbrukning över en 12-mån period
 • En vattenräkning där vi kan se årsförbrukningen
 • Är radonhalten mätt behöver vi titta på protokollet
 • Om solfångare -celler antal kvadratmeter

Innan vi kommer är det också viktigt att ni ordnar;

 • Stege så vi kan komma upp på vinden
 • Access till källaren och gemensamhetsutrymmen
 • Access till andra uppvärmda ytor

Väl på plats kommer vi även att fråga efter;

 • Adress, postnummer, ort
 • Typ av ventilation
 • Antal m2 (golvarea som är uppvärmd över 10 grader)
 • Nybyggnadsår
 • OVK och radonprotokoll

När vi gör besiktningen så kommer vi också att fråga efter/titta på;

 • Genomförda förbättringar, årtal, exempelvis isolering (typ och tjocklek) fönster (typ och storlek)
 • Ventilation
 • Värmepanna/pump
 • Generell isoleringsgrad, typ och tjocklek
 • Vägg- och takkonstruktion
 • Fönster och dörrar